Brabant Robot Challenge

Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans - bieden van september 2016 tot januari 2017 gezamenlijk een unieke multidisciplinaire Robot Challenge aan, verzorgd door topdocenten en in nauwe samenwerking met Brabantse bedrijven en organisaties.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen.

Inschrijven kan nog tot 2 september!

Tilburg University Fontys Hogescholen
Technische Universiteit Eindhoven Avans Hogeschool

Inschrijven (mogelijk tot 02-09-2016)

Omdat er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar is, biedt inschrijving geen garantie op deelname en zou het kunnen dat nadere selectie plaats vindt.

Informatie

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaalwetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorgrobots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

Vraagstukken uit de praktijk

De Brabant Robot Challenge bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten. De eerste editie is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen waaronder het ziekenhuis ETZ, RSZk, GGZe, Preceyes en Vughterstede, zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten. Zij gaan daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen.

De Brabant Robot Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Brabant Kennis en het innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant.

etzRSZK-ZorgProfessionalsGGzEVughterstedePreceyesDemcon

Veel gestelde vragen

Waar schrijf ik mij nu precies voor in?

Als je als student mee gaat doen aan de Brabant Robot Challenge krijg je de kans om meer te leren over robotica in de zorg en de uitdagingen die dat met zich meebrengt op onder andere ethisch, technisch en organisatorisch vlak. Samen met een aantal zorginstellingen en technologieproducenten uit de regio hebben wij vragen achterhaald waar zij mee worstelen. (Denk dan aan vragen als ‘waarom bepaalde ouderen goed reageren op robots en anderen niet?’, ‘Hoe kunnen zorgrobots in de huiszorg worden toegepast?’ en ‘Hoe betrek je verpleegkundig personeel bij robotica?’) Die vragen presenteren we o.a. tijdens onze aftrap. Wij delen je dan in op basis van je voorkeur en interesse. Vervolgens ga je met een groep studenten van verschillende achtergronden werken aan die opdracht, waarbij je per groep één begeleider krijgt toegewezen uit de instelling. Ondertussen zijn er dan nog drie inhoudelijke bijeenkomsten verdeeld over oktober, november en december. Daarbij vertellen topdocenten van de verschillende instellingen wat zij denken dat belangrijk is om mee te nemen bij het beantwoorden van de vragen. Dit levert uiteindelijk een eindproduct op waarin je samen met je groep je vraag beantwoord. Dit kan een rapport worden, maar ook een filmpje of iets anders creatiefs.

Heb ik technische kennis nodig?

Nee. We zijn juist op zoek naar mensen met verschillende achtergronden: psychologen, economen, verpleegkundigen, juristen, en bijvoorbeeld filosofen zijn ook meer dan welkom. Het idee achter deze challenge is om juist hele diverse groepen studenten naar uitdagingen met betrekking tot robotica te laten kijken. Dat betekent niet dat we geen techneuten nodig hebben. Die hebben we ook ontzettend hard nodig namelijk. Affiniteit met het onderwerp blijft overigens een pre, maar als je zelf geen robot in elkaar kan schroeven is dat dus ook geen probleem.

Hoeveel tijd kost het?

Ga uit van gemiddeld ongeveer twee uur in de week. Dat kan natuurlijk altijd meer worden mocht je daar zin in hebben.

Wat levert het mij op?

Naast kennis en ervaring krijg je sowieso een certificaat van deelname. Verder willen we het publiek nog het beste concept laten kiezen. Daar staat nog een prijs tegenover die we nog niet kunnen verklappen.

Ik ben wel geïnteresseerd, maar geen student, wat nu?

De start en slotbijeenkomsten zijn sowieso openbaar, dus hou deze website in de gaten voor details. Ook willen we resultaten, sfeerverslagen en nieuws hier gaan plaatsen. Mocht je op een andere manier contact met ons willen hebben, maak dan gebruik van het contactformulier.

English

Four institutions for higher education in the Province of North-Brabant - Tilburg University, Fontys Applied University, Eindhoven University of Technology and Avans Applied University – jointly offer an unique multidisciplinary Robot Challenge. This course runs from September 2016 to January 2017. It’s a free “on top” course that every student of the aforementioned institutions can subscribe to. There is no requirement of technological knowledge.

The inspiring plenary lectures are given by top lectures from the participating institutions and the challenge – where students help find solutions to robot challenges in real practice – is organized in close cooperation with businesses and organizations. This first edition focuses on robot challenges in the health care sector (health organization but also companies that produce robot applications for the health care sector). The five plenary meetings are organized in Tilburg, Breda, Eindhoven and Den Bosch on Mondays (end of afternoon, early evening).

Are you interested? Contact us via this form and we will get back to you asap (make sure to contact us before the 2th of september).