Urk onrustig na robotisering

Het Algemeen Dagblad schreef 2 september 2016 over hoe het dorp Urk in rep en roer is over een nieuwe vissorteermachine. Urk is een dorp waar visserij een belangrijk onderdeel uitmaakt van de cultuur. Bij de visafslag (zeg maar de visveiling) is een vissorteermachine aangeschaft, die het werk vervangt van enkele van lokale medewerkers. Dit zorgt voor veel onrust. Er zijn bakstenen door ruiten gevlogen, autobanden van de directeur zijn lek gestoken en de machine zelf heeft al een aantal mysterieuze stoornissen gehad. Het hele verhaal doet haast denken hoe boze ambachtslieden ten tijde van de industriële revolutie weefgetouwen vernielden. Had deze onvrede kunnen worden voorkomen als de werknemers meer betrokken waren geweest bij het besluit om te automatiseren? Is deze technologie een bedreiging voor de cultuur van Urk? En had de visafslag wel een keuze of moest zij wel automatiseren om internationale concurrenten voor te blijven? Lees dit stuk en oordeel zelf. In ieder geval is het een opvallend voorbeeld van de onrust die automatisering en robotisering met zich mee kan brengen.

Er is een Blendle versie van het AD artikel. Daarvoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.