Information

ROBOTISERING

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaal wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorg robots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

Vraagstukken uit de praktijk

De Brabant Robot Challenge bestaat uit zes bijeenkomsten waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten.

Iedereen die geïnteresseerd is in robotica in de gezondsheidszorg is welkom bij de gratis bijeenkomsten.

De Brabant Robot Challenge is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten. De studenten gaan daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen.

Informatie voor bedrijven

Wij nodigen alle bedrijven werkzaam in de praktijk van de (zorg)robotica, medische- of zorgsector en zorg verlenende instellingen, van harte uit om input te leveren voor de Brabant Robot Challenge.

Wij zijn altijd op zoek naar interessante vragen uit de praktijk die ons aanbod kunnen verrijken. Voor meer informatie hierover, raadpleeg ons projectplan of neem contact met ons op.

Ervaringen pilot

De eerste editie van de Brabant Robot Challenge was een pilot die liep van september 2016 tot januari 2017. Bij deze eerste editie wisten 19 studenten de Brabant Robot Challenge met goed gevolg af weten te ronden. Bij de tweede editie waren dat 40 studenten. Deze studenten hadden achtergronden variërend van Toegepaste Gerontologie, Law and Technology, Electrical Engineering en Accountancy. Zes partijen uit de praktijk, zowel producenten van zorgrobots als zorginstellingen zelf, hebben vragen aangeleverd vorig jaar voor deze studenten om aan te pakken.

Naast de aftrap en afsluiting zijn er inhoudelijke bijeenkomsten. Waarbij experts van de verschillende instellingen colleges gaven rondom robotisering. Na deze bijeenkomsten was er ruimte om aan de opdrachten te werken. De projectgroepen werden begeleid door docentcoaches van de verschillende instellingen.

De studenten krijgen een pitchtraining van student Thom Uildriks, die de Nederlandse kampioenschappen pitchen in 2018 won, om te zorgen dat ze hun opdracht goed over kunnen brengen op het podium.

Een rondleiding bij Philips Healthcare staat ook dit jaar weer op de planning en voor belangstellende studenten organiseren we een hardware training waarin ze een simpel robotje bouwen.

DEELNEMENDE INSTELLINGEN

Tilburg University TU/e Avans Hogeschool Fontys Hogenscholen

DEELNEMENDE BEDRIJVEN / INSTELLINGEN IN 2020

DEELNEMENDE BEDRIJVEN / INSTELLINGEN IN 2018

DEELNEMENDE PARTNERS

Leden van de stuurgroep

Kees Adriaanse, Fontys; Daniël Telgen, Avans Hogeschool;  Lambèr Royakkers, TUe;  Ton Wilthagen enMarieke Schoots, Tilburg University

Leden van de werkgroep

Marieke Schoots, Tilburg University;  Sandra in 't Groen, Avans; Nina Karabetyan, Tilburg University;  (Projectmanager) Annemarie Schrauwen, AS Marketing Network, 0655730737, annemarie@asmarketingnetwork.com