Informatie

ROBOTISERING

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaal wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorg robots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

Vraagstukken uit de praktijk

De Brabant Robot Challenge bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten.

De Brabant Robot Challenge is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten. De studenten gaan daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen.

De Brabant Robot Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door het innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant.

Informatie voor bedrijven

Wij nodigen alle bedrijven werkzaam in de praktijk van de (zorg)robotica, medische- of zorgsector en zorg verlenende instellingen, van harte uit om input te leveren voor de Brabant Robot Challenge.

Wij zijn altijd op zoek naar interessante vragen uit de praktijk die ons aanbod kunnen verrijken. Voor meer informatie hierover, raadpleeg ons projectplan of neem contact met ons op.

Ervaringen pilot

De eerste editie van de Brabant Robot Challenge was een pilot die liep van september 2016 tot januari 2017. Uiteindelijk hebben 19 studenten de Brabant Robot Challenge met goed gevolg af weten te ronden. Deze studenten hadden achtergronden variërend van Toegepaste Gerontologie, Law and Technology, Electrical Engineering en Accountancy. Vijf partijen uit de praktijk, zowel producenten van zorgrobots als zorginstellingen zelf, hebben vragen aangeleverd voor deze studenten om aan te pakken.

Naast de aftrap en afsluiting waren er drie inhoudelijke bijeenkomsten. Waarbij experts van de verschillende instellingen colleges gaven rondom robotisering. Na deze bijeenkomsten was er ruimte om aan de opdrachten te werken. De projectgroepen werden begeleid door tutoren van de verschillende instellingen.

De afsluitende bijeenkomst vond plaats in het NatLab te Eindhoven. Er werd samengewerkt met Brabantkennis die meteen van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om hun eigen robotagenda te presenteren. Ook is één groep uitgeroepen tot winnaar van de Brabant Robot Challenge. Zij hadden onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers met een specifiek type zorgrobot.

DEELNEMENDE INSTELLINGEN

Tilburg University TU/e Avans Hogeschool Fontys Hogenscholen

DEELNEMENDE BEDRIJVEN / INSTELLINGEN IN 2018

DEELNEMENDE PARTNERS

Leden van de stuurgroep

Kees Adriaanse, Fontys;  Peter Hollants, Avans Hogeschool;  Lambèr Royakkers, TUe;  Marieke Schoots, Tilburg University;  Petra van Dijk, Beagle;  Margreet Vossen, Beagle

Leden van de werkgroep

Marieke Schoots, Tilburg University;  Sandra in 't Groen, Avans;  (Projectassistente) Melina Mouris, Tilburg University;  (Projectmanager) Annemarie Schrauwen, AS Marketing Network;  (Projectleider) Robbert Coenmans, Tilburg University;