Uitdagende ‘challenges’ tijdens BRC2018

De ruim 40 studenten die deelnemen aan de BRC zijn in groepjes studenten verdeeld over de zes uitdagende opdrachten van de verschillende organisaties in Noord-Brabant.

Centrale 24 is gericht op mensen met een handicap die veel zorg nodig hebben. Mevrouw van Veldhoven woont zelfstandig en dat wil zij graag zo houden. Zij wil actief blijven en zich veilig voelen. Hoe kan robotisering helpen om de waarden vast te houden, zodat ze kan blijven wonen in haar huis?

De Provincie zet zich in voor de versterking van de Sociale Veerkracht van Brabanders. Robotisering heeft invloed op de arbeidsmarkt. Hoe kun je mensen daar op voorbereiden? Welke modellen zou de provincie kunnen gebruiken?

De coöperatie Neurochirurgie Brabant met hoofdlocatie in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg overweegt te investeren in robotchirurgie. Maar de kosten daarvan zijn hoog en de winst voor de gezondheidszorg onduidelijk. Welk advies geeft het studententeam de coöperatie? Waarbij ook de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk meegewogen wordt.

Vivent is een zorgorganisatie in de regio Den Bosch, die zowel intramurale als extramurale zorg verleent, dus verzorging in verpleeghuizen en thuis. Welke robotica kunnen de ervaren hoge werkdruk bij medewerkers in de verpleeghuizen verlagen, en hoe kan daarbij het werkplezier en de aandacht voor de cliënten behouden blijven?

Het aantal ouderen dat bij een brand betrokken is, neemt toe. Bij brand hebben ouderen en hulpbehoevenden problemen om een brandend huis snel en veilig te verlaten. Kan een drone de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen vergroten als er brand uitbreekt? Waar moet die dan aan voldoen? BlueJay is een studententeam van de TU/e. Voor deze challenge werken ze samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Van Neynsel is een zorgorganisatie in Den Bosch. Belangrijk is het welbevinden van de cliënten, maar de zorgprofessionals leveren veel fysieke arbeid. Hoe kan een robot of andere technologie medewerkers meer ontlasten?

Masterclasses van lectoren en professoren
Deze tweede BRC is een leergang waarbij studenten vraagstukken van een bedrijf of instelling rondom robotica in de zorgsector proberen op te lossen, en met een innovatief product of advies komen. Lectoren en hoogleraren verzorgen lezingen en tutoren uit de vier deelnemende kennisinstellingen begeleiden de studententeams. Op 6 juni zullen de studententeams hun resultaten pitchen tijdens de vakbeurs Vision, Robotics & Motion in de Koningshof in Veldhoven. Een van de vele activiteiten in de Dutch Technology Week. U bent van harte welkom bij deze lezingen en bij het eindevenement op 6 juni.