Afsluiting Brabant Robot Challenge

Brabant Robot Challenge afsluiting 2017 nieuwsbericht

In een afgeladen Natlab presenteerden de deelnemers van de Brabant Robot Challenge 16 januari 2017 de uitkomsten van hun werk. Verschillende partijen uit de zorgpraktijk, zowel instellingen als producenten, hebben hun vragen neergelegd bij onze studenten. zij zijn vervolgens in multidisciplinaire groepen aan de slag gegaan om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze antwoorden moesten zij tijdens deze afsluiting presenteren aan de opdrachtgevers, vakjury en genodigden.

170116_bk_robotchallenge_lr_030

De deelnemers van de Preceyes-groep, moesten de businesscase van een oogchirurgierobot dichtrekenen. Dat moesten zij doen door na te gaan wat de kosten van oogziekten in Westerse samenleving zijn. Die bleken aanzienlijk en hoger dan verwacht. De deelnemers van de groep RSZK kreeg de vraag te inventariseren hoe zorginstelling RSZK technologie het best in kon zetten ten bate van hun cliënten. Al vrij snel bleek dat zij hun vrager breder moesten aanvliegen en hebben zij onderzoek gedaan naar hoe de implementatie van technologie geoptimaliseerd kon worden. Deze groep deelnemers heeft uitgelegd hoe dit het best kan. De groep die in opdracht van HIT werkte moest uitzoeken welke moeilijkheden er waren voor de verdere ontwikkelen voor robot Rose. Wat zij echter gedaan hebben is uitzoeken hoe Robot Rose zich kon ontwikkelen en aan de hand van drie scenario’s aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling. Een andere groep heeft zich namens GGZe gebogen over de ethische vraagstukken die werken met robots in de zorg met zich mee kan brengen. Zij hebben diepgravend literatuur onderzoek gedaan naar deze ethische vraagstukken, maar kwamen ook tot de praktische aanbeveling om een ethische commissie te instaleren bij zorginstellingen. De deelnemers van groep Vughterstede hebben onderzocht hoe zorgrobot ‘Zora’ dementerende ouderen beter te ondersteunen. Om dit te onderzoeken zijn de deelnemers naar de zorginstelling gegaan en hebben zij de interactie tussen ouderen en Zora geobserveerd. Hier kwamen een aantal bijzonder praktische aanbevelingen uit. Zoals betere microfoons, betere spraakherkenning, meer activiteiten en muziek die beter is toegesneden op ouderen.

170116_bk_robotchallenge_lr_018

Groep Vughterstede heeft de Brabant Robot Challenge gewonnen. Deze groep heeft een prijs van duizend euro gewonnen. Groep RSZK heeft de tweede prijs gewonnen. De business accellerator award van de Brabantse Ontwikkel Maatschappij ging naar de groep Preceyes. Zij mogen onder begeleiding van de BOM hun idee nader uitwerken.

170116_bk_robotchallenge_lr_034

Naast de presentaties is tijdens het eindevenement door BrabantKennis de robotagenda van de provincie Brabant te presenteren. Die kunt u here vinden. Ook gaf Maarten Steinbuch een spetterende keynote over de toekomst van robotica.

 

Alle foto’s van het evenement zijn terug te vinden op onze facebookpagina.