Kick-off BRC en bijeenkomst Robotica & Werkgelegenheid

Datum/Tijd
Datum: 19/09/2016
Tijd: 18:30 - 22:00

Locatie
Hall of Fame – Foyer | Spoorzone | Tilburg

Tijdens de European Social Innovation Week zal de Kick-Off van de Brabant Robot Challenge plaatsvinden. Hier zullen verschillende partijen uit de praktijk vertellen met welke vragen rondom robotica en zorg zij worstelen. De deelnemers kunnen dan vervolgens aangeven naar welke vraag hun voorkeur uitgaat en worden naar gelang daarvan ingedeeld in groepen. We sluiten af met een inhoudelijke sessie over robotica en werkgelegenheid. De aftrap is openbaar en iedereen mag zich aansluiten. Wel vragen we om je aan te melden via het contactformulier op deze site.

Over de impact van robotisering op de werkplek wordt veel gesproken en geschreven. Er bestaat enerzijds de angst dat robots de banen zullen “afpakken” van werknemers, met name van groepen met een middelbare tot lagere opleiding. Anderzijds zou robot-technologie juist kunnen leiden tot nieuwe banen en economische groei. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijke effecten van robotisering op de arbeidsorganisatie en het werk van mensen, in het bijzonder in de zorgsector. In welke mate heeft de robot zijn opwachting gemaakt op de werkvloer? Welke kansen en bedreigingen zijn aanwezig en hoe kan daarop binnen de arbeidsverhoudingen en het HR-beleid het beste worden ingespeeld?

Ton WilthagenSpreker: Ton Wilthagen

Prof.dr. Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg University en oprichter van ReflecT (the Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University), vice-decaan Onderzoek & Valorisatie bij Tilburg Law School en gasthoogleraar aan de KU Leuven.

Wilthagen heeft het begrip “flexicurity” ontwikkeld en staat in Europa bekend als “Mr. Flexicurity”. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties. In zijn onderzoek richt hij zich op de modernisering en toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt. De relatie tussen arbeidsmarktdynamiek en inclusie staat daarbij centraal.

Wilthagen behoort tot de prominente arbeidsmarktdeskundigen in het publieke debat. Hij houdt zich ook bezig met sociale innovatie van de arbeidsmarkt, in veelvuldig contact met maatschappelijke actoren en bedrijven, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Hij ontwikkelde in Nederland o.a. de Startersbeurs voor werkzoekende jongeren (www.startersbeurs.nu Wilthagen is onder meer voorzitter van de Youth Unemployment Taskforce van het European Policy Centre en bestuurlijk portefeuillehouder Arbeidsmarkt van Brainport Network, het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio’s in Zuid-Oost Nederland.

Wilthagen(1960) is geboren in Tilburg, studeerde sociologie in Tilburg (destijds Katholieke Hogeschool Tilburg) en Amsterdam (UvA), werkte langere tijd bij onderzoeksinstituten van de Universiteit van Amsterdam (promotiestudie in 1993) en was regelmatig “visiting scholar” bij het Wissenschaftszentrum Berlin.

esiw15-dag-4-jostijn-ligtvoet-fotografie-67