Interactie tussen mens en robot

Datum/Tijd
Datum: 09/04/2018
Tijd: 17:30 - 21:00

Locatie
Fontys, Eindhoven

17:30 tot 18:00: Ontvangst met buffet

18:00 tot 19:00: College

19:00 tot 21:00: Mogelijkheden tot groepswerk

 

Locatie: campus Rachelsmolen 1 Eindhoven, ruimte 0.70

Routebeschrijving

 

Inhoud college: Interactie tussen mens en robot

Sprekers: Henk Kiela (Lector Mechatronica en Robotica)

Janienke Sturm (lector Mens en technologie )

In de twee lezingen laten Henk en Janienke zien hoe twee werelden, gezondheidszorg en mens gerichte zorg enerzijds en industrie en automatisering anderzijds dezelfde kant op bewegen en de mens-machine interactie steeds meer centraal gesteld wordt.

Vanuit zorg een logische stap, maar ook voor de industrie wordt mens robot interactie terecht gezien als de sleutel om complexe machines en robots op de werkvloer te laten bedienen door bestaande medewerkers. Niet de medewerkers moeten slimmer worden, de robots moeten eenvoudiger te gebruiken worden.

Op welke manier beïnvloedt technologie de manier waarop we met elkaar omgaan en onze positie in de maatschappij?

Kan technologie zo worden ingezet dat het voldoet aan de behoeften van de gebruikers? henk kiela