Bijeenkomst Zorgrobots en ethiek

Datum/Tijd
Datum: 12/12/2016
Tijd: 18:00 - 21:00

Locatie
TU/e | Eindhoven

De inzet van zorgrobots appelleert aan schrikbeelden van een verzorgingstehuis zonder verzorgend personeel. Een robot aan het bed die efficiënt en doelgericht de hoognodige taken uitvoert en daarbij voorbij gaat aan de mens in kwestie. Met de ras voortschrijdende ontwikkelingen in robotica en de urgentie van de vergrijzingsproblematiek, is het veld van ethiek van zorgrobots de laatste jaren dan ook opgekomen. Robots lijken de belichaming van een effectieve en efficiënte zorg: de ultieme rationalisatie van een concept dat niet te vangen is in sensoren, cijfers en data.

De inzet van zorgrobots vraagt om een visie op de zorgpraktijk, waarbij de discussie moet gaan over wat we precies onder ‘zorg’ verstaan met in achtneming van aspecten als wederkerigheid, empathie en warmte en welke rol robottechnologie daarbinnen speelt. In de lezing wordt ingegaan op een aantal van deze ethische kwesties en daarbij wordt zowel naar de invloed van zorgrobots op zorgontvangers als naar de invloed op zorggevers en de praktijk van zorg gekeken.

lamber-royakkersSpreker: Lambèr Royakkers

Lambèr Royakkers is universitair hoofddocent Ethiek & Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is hij voorzitter van de ethische adviescommissie voor het Europese project SUBCOP (Suicide Bomber Counteraction and Prevention).

Hij studeerde Wiskunde en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over normenlogica. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in ethische vraagstukken op het gebied van technisch ontwerpen, met name op het gebied van robotica. Hij heeft tal van publicaties in wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan en meer dan 10 boeken geschreven, waaronder Verantwoord Ondernemen (2007), Ethiek in de rechtspraktijk (2010), Ethics, Technology, and Engineering (2011), Overal Robots. Automatisering van de liefde tot de dood (2012), Moral Responsibility and the Problem of Many Hands (2015) en Just Ordinary Robots (2016).